Keitä olemme
Tapahtumat
Uutisia ja päivityksiä
Jäsenedut
Liity jäseneksi
Jäsenlista
Yhteystiedot
Palaute Sivustokartta In English

Työmme 
 
 

Suomen CIGRE-toimikunta

Päämäärämme

CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques) on Ranskassa 1921 perustettu ei-kaupallinen kansainvälinen järjestö, jonka päämääränä on:

  • Helpottaa ja kehittää suurjännitteisen sähkön tuotantoon, siirtoon ja jakeluun liittyvän tietotaidon vaihtoa eri maiden kaikkien jäsenten ja jäsenyhteisöjen insinöörien ja teknisten asiantuntijoiden välillä.

  • Tuoda lisäarvoa tietotaidon vaihtoon yhdistämällä ja laatimalla yhteenvetoja huipputason menetelmistä ja hyväksi osoittautuneista vallitsevista käytännöistä.

  • Pitää yritysjohto, päättäjät ja lainsäätäjät tietoisina CIGRE:n työstä sähköalalla.

CIGRE:n toiminnan ydin muodostuu voimajärjestelmien suunnitteluun ja käyttöön sekä suurjännitelaitteiden suunnitteluun, rakentamiseen, testaukseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitämiseen liittyvistä aihepiireistä. Edelleen sähköjärjestelmien suojaukseen, kaukokäyttöön ja tietoliikennelaitteisiin liittyvät ongelmat kuuluvat CIGRE:n tehtäväkenttään.

Vuodesta 2002 alkaen CIGRE:n toiminta-alueeseen kuuluvat myös sähkön jakelu, erityisesti maaseutusähköistys, ja hajautettu tuotanto, ympäristökysymykset sekä viranomaissääntelyyn ja sähkömarkkinoihin liittyvät kysymykset.

CIGRE:n tavoitteena on olla maailman johtava sähkövoimajärjestelmien teknisiin, taloudellisiin, ympäristönsuojelullisiin, hallinnollisiin ja lainsäädännöllisiin näkökohtiin keskittyvä järjestö. CIGRE:n päämaja ja jokapäiväisen toiminnan ylläpidosta vastaava henkilöstö ovat Pariisissa. CIGRE:llä on paraikaa jäseniä yli 80 eri maasta.

© 2002 Suomen kansallinen CIGRE-toimikunta

 
Ylös 
 Työmme